söndag 27 juni 2010

Skyddat privatliv

Piratpartiet ser ett skyddat privatliv som centralt för att säkra tryggheten och de medborgerliga rättigheterna. Att låta oskyldiga människor, omisstänkta för brott, leva utan övervakning och registrering är en grundläggande rättighet, och absolut nödvändigt för att stat och kommun inte skall bli en källa för otrygghet.

I Tierp vill vi ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser. Vi vill att människor skall kunna resa, vistas och leva i Tierps kommun utan att få sina vanor registrerade på ren slentrian.

Även kommunikation fri från övervakning och registrering är av största vikt. Därför vill vi att kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym. Den som utnyttjar nätets fantastiska kommunkationsmöjligheter i till exempel ett bibliotek eller en skola skall slippa få sin kommunikation registrerad.

Barns och ungdomars utveckling på skola och dagis är något som i allmänhet bara bör angå dagisbarn/elev, lärare, och föräldrarna. Därför motsätter vi oss att utvecklingssamtal och liknande material registreras i centrala databaser. Alla barn har rätt till en uppväxt som inte registreras av stat och kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar