söndag 27 juni 2010

Fri information och delad kultur

Piratpartiet vill göra Sverige till ett kunskapssamhälle med ett rikt kulturliv och platta informationsflöden. Genom att främja informationsfrihet och deltagarkultur kan vi bygga kunskapssamhället även i Tierps kommun. Därför är det viktigt att kommunen bidrar till fri och obehindrad kommunikation och uppmuntrar spridningen av kultur.

För att bidra till den fria informationsspridningen vill vi att kommunal internettillgång skall vara nätneutral. Det innebär att näten i kommunala byggnader inte får censurera eller missgynna hemsidor eller informationspaket. Kommunen skall dessutom i största möjliga mån tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd.

Nätets informationsflöden är en viktig resurs som så många som möjligt skall ha tillgång till. Av den anledningen vill piratpartiet att kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset utrustas med öppen, trådlös, internettillgång.

För att främja kulturlivet vill vi att kommunen i offentliga upphandlingar premierar verk släppta under fria licenser, och vid sponsring av kulturell verksamhet skall denna dokumenteras och släppas under fri licens. På så sätt kommer den kultur du som skattebetalare hjälpt finansiera, alla till godo.

Alla öppna format på informationsflöden är bra. Därför vill vi att kommunen även uppmuntrar användning av analoga kommunikationssätt, så som anslagstavlor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar