måndag 28 juni 2010

Ökad transparens och medborgarinflytande

För att vår demokrati skall fungera i praktiken måste medborgarna ha rätt och möjlighet att enkelt granska och påverka makthavare. Vi vill därför att medborgarna i Tierps kommun får större insyn i kommunal administration och förvaltning samt ett mer direkt inflytande i den politik som förs.

För att öka transparensen vill vi att alla dokument som omfattas av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet, och att beslutsunderlag och material till kommunfullmäktigemöten läggs ut innan mötet. Med något så enkelt som en kommentarsfunktion kan medborgare sedan uppmärksamma och belysa beslut och formuleringar de reagerat på, och ge politisk återkoppling vida mer djupgående än vanliga opinionsundersökningar. På så sätt vill vi uppmuntra till medborgardeltagande i det politiska arbetet, och en plattare, mer demokratisk politisk process.
För att göra själva beslutsprocesserna mer tillgängliga, vill vi även se över möjligheter att live-strömma en videofeed av fullmäktigesammanträden.

Vi vill också göra det lättare för medborgarinitiativ att åstadkomma folkomröstningar. Regeringen har föreslagit en grundlagsändring som bland annat skulle innebära en höjning av den andel av den röstberättigade befolkningen som måste skriva på en namninsamling, för att kommunfullmäktige skall ha skyldighet att ta ställning till om de vill hålla folkomröstning eller inte. Det finns dock inget som säger att en kommun genom praxis inte skulle kunna sätta ett lägre krav på antal underskrifter som krävs.

Piratpartiet vill genom praxis sänka det kommande kravet på 10% av väljarna högst det nuvarande kravet på 5%. Vidare kommer vi att verka för att kommunfullmäktige alltid låter en fråga som samlat tillräckligt med underskrifter gå till folkomröstning. I dagsläget har fullmäktige ingen skyldighet att göra folkomröstning av en fråga som fått tillräckligt många underskrifter, men vi tycker att den bör det i allafall. För att underlätta
namninsamlingar vill vi skapa ett system där underskrifter kan samlas in och verifieras online.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar