fredag 2 juli 2010

Manifestet i urval

För den som inte orkar läsa hela valmanifestet kommer här ett urval av de sakfrågor som tas upp i dokumentet.

Skyddat privatliv
För att stärka den personliga integriteten vill vi
ta bort övervakningskameror från tåg, stationer, gator och andra allmänna platser.
att all kommunal internettillgång skall vara fullständigt anonym.
förhindra onödig registrering av barns och elevers utveckling i centrala databaser.

Fri information och delad kultur
För att göra Tierps kommun till en del av kunskapssamhället vill vi
att kommunal internettillgång skall vara nätneutral.
att kommunen skall tillhandahålla information i öppna format utan kopieringsskydd
utrusta kommunala nyckelbyggnader, så som skolor, bibliotek och kommunhuset, med öppen, trådlös internettillgång
premiera verk släppta under fria licenser vid offentliga upphandlingar

Ökad transparens och medborgarinflytande

För att öka medborgarnas inflytande och insyn i politiken vill vi
publicera dokument omfattade av offentlighetsprincipen tillgängliggörs i öppna format på nätet
skapa en praxis kring folkomröstningar där frågor som fått tillräckligt många namnunderskrifter går till folkomröstning
arbeta för att skapa möjligheten att göra namninsamlingar på nätet

En tekniskt kompetent informationspolitik

För att säkra kommunens deltagande av framtidens möjligheter vill vi
åstadkomma en snabb övergång till öppen programvara på skolor och bibliotek
åstadkomma en långsiktig övergång till öppen programvara inom alla delar av kommunal verksamhet
påbörja övergången från IPv4 till IPv6
göra elevers studiematerial tillgängligt på nätet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar